Polityka prywatności
 
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług sklepu internetowego www.biurfan.pl.
Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:

BIURFAN WOJCIECH KUNICKI z siedzibą Białymstoku
Elewatorska 29
15-620 Białystok
NIP: 7221318885 REGON: 450719783
 
Cel przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie firmy. Przetwarzanie wystąpi na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:
 
- zarejestrowania się na sklepie www.biurfan.pl
- realizacji zamówienia
- dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru
- korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia, gwarancja).
 
 Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach (newsletter) wówczas BIURFAN WOJCIECH KUNICKI przetwarza Twoje dane w celu przesyłania Tobie własnych informacji handlowych dotyczących na przykład aktualnych nowości, promocji czy wyprzedaży.
 
Rodzaj danych
 
BIURFAN WOJCIECH KUNICKI  przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:
1. Zalogowania się na sklepie www.biurfan.pl:
- adres e-mail
2. Dokonywania zakupów na sklepie www.biurfan.pl (rejestracja lub bez):
- imię i nazwisko
- adres dostawy
- numer telefonu
- adres e-mail
3. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
- NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)
4. Przesyłania newslettera:
- adres e-mail
 
Podstawa prawna przetwarzania
 
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Twoje dane osobowe przetwarzamy za Twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji na sklepie www.biurfan.pl oraz w chwili potwierdzenia dokonanej na sklepie www.biurfan.pl transakcji.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się na sklepie www.biurfan.pl oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego www.biurfan.pl.
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Tobie następujące prawa:
 
1. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte Twoje konto Użytkownika w Serwisie, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
2. W każdej chwili możesz żądać, abyśmy usunęli Twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte Twoje konto użytkownika w Serwisie, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
3. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych zarówno w całości, jak i we wskazanym przez Ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie Twojego konta Użytkownika w Serwisie, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
4. Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z Twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali Twoje dane osobowe.
5. Możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas Twoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z BIURFAN WOJCIECH KUNICKI  mailowo podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać Twoje dane oraz ich zakres, tzn. które Twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo Twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
 W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
Przysługuje Tobie prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy uznasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób wadliwy lub niezgodny z przepisami.
 
Mamy obowiązek poinformować Cię, nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.
 
 
Czas przechowywania danych osobowych
 
Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika na sklepie internetowym www.biurfan.pl, które może nastąpić na Twoje żądanie ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich Danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych, bądź zażądania przez Ciebie usunięcia Twoich danych osobowych.
W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi Tobie roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa.
 
Kontakt w sprawie danych osobowych
 
Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:
1. W formie wiadomości e-mail na adres: biuro@biurfan.pl
2. Poprzez formularz kontaktowy dostępny na sklepie www.biurfan.pl
3. Listownie na adres:  BIURFAN WOJCIECH KUNICKI  ul. Gen. Wł. Andersa 40 B  15-113 Białystok.
 
Powierzenie przetwarzania danych
 
 BIURFAN WOJCIECH KUNICKI może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z  BIURFAN WOJCIECH KUNICKI, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji, to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez Ciebie towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od  BIURFAN WOJCIECH KUNICKI (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w formie newslettera).
Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich. Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 
Informacje Handlowe – Newsletter oraz Rezygnacja z Newslettera
 
Masz możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych. Poprzez newslettera informujemy Cię o naszych najnowszych ofertach (na przykład nowościach, promocjach czy wyprzedażach). Możesz w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera, klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze.

group_work Zgoda na pliki cookie